İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler-Yardımcı Doçent

güncelleme: yayınlama:

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Üniversitemiz İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Programı’nda açık bulunan Yardımcı Doçentlik kadrosuna 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’na tabi olarak öğretim elemanı alınacaktır.

Son başvuru tarihi, ilanın Üniversitemiz web sitesinde yayınlanmasından itibaren 15 (onbeş) günlük sürenin bitimidir.

Adaylarda aranan özellikler

Siyaset ve Sosyal Bilimler alanında doktora derecesi sahibi. Yurtdışında Siyaset Sosyolojisi ve İletişim dalında MA derecesi sahibi. Daha önce üniversitelerde İletişim Hukuk’u ve İletişim Sosyolojisi dersleri vermiş. Bu tecrübeyi akademik alana aktarabilecek donanıma sahip.

Yardımcı Doçentlik kadrosuna başvuracak adaylar özgeçmişlerini, Doktora belgelerini, (yurtdışından alınmış diplomaların YÖK denklikleri) ile Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan dosyalarını 4(dört) set halinde başvuru dilekçelerine ekli olarak süresi içinde Fakülte Dekanlığı’na teslim edeceklerdir.

Süresi içinde yapılmayan başvurular ve postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Başvuru Adresi:

İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanlığı
Santral Kampüsü
Eski Silahtarağa Elektrik Santralı
Kazım Karabekir Caddesi NO:2/13
Eyüp-İSTANBUL

Fakülte Dekanlığı: 0212 311 50 00 /0212 311 77 10