Sedat Simavi Ödülleri Sosyal Bilimler dalında 'En İyi Eser Ödülü'

güncelleme: yayınlama:

Kitapta anlatılanlar, ana hatlarıyla bu “devletlerin” öyküleridir. Farklı bir ifadeyle “siyasi iktidarlar”, “siyasetler”, özellikle “iktisat siyasetleri” anlatılmaktadır. Kuruç bu öyküleri belirleyen, biçimlendiren, etkileyen ana aktörlerin sosyal sınıflar ve bu sınıfları temsil eden, onların taleplerini pratiğe taşıyan, programlaştıran siyasi örgütler, fikir akımları ve kişiler olduğunu düşünmektedir. Böylece, altı devletin tarihi, aynı zamanda çeyrek yüzyıllık bir zaman dilimini biçimlendiren sınıflar arası (ayrıca sınıflar-içi) çıkar çatışmalarının, uzlaşma ve mücadelelerin de bazen örtülü, bazen açık öykülerinden oluşmaktadır.

Mustafa Kemal Döneminde Ekonomi: Büyük Devletler ve Türkiye, Kuruç’un ifadesiyle, “bir iktisat kitabının… kalıbı ile yazılmamıştır… [Dönemi] bazen gerilere gidip, bazen günümüze yaklaşan öykülerle işliyoruz… Öyküler birer deneme niteliğindedir. Kitabın da bu öykülerle bütünlük kazanmayı amaçlayan bir geniş deneme olduğu söylenebilir.”

Bilsay Kuruç hakkında bilgi için tıklayınız.

Bilay Kuruç ile kitabı üzerine söyleşi için tıklayınız.

SEDAT SİMAVİ ÖDÜLLERİNİN TARİHÇESİ:

1978’den beri toplam 9 dalda (Gazetecilik Ödülü; Radyo Ödülü; Televizyon Ödülü; Edebiyat Ödülü; Sosyal Bilimler Ödülü; Fen Bilimleri Ödülü; Sağlık Bilimleri Ödülü; Görsel Sanatlar Ödülü Spor Ödülü) verien Sedat Simavi Ödüllerinin amacı; Türkiye'de basılı gazetecilik, radyo ve televizyon gazeteciliğinin yanı sıra bilim, sanat ve spor alanlarındaki başarılı kişi, kurum ve eserleri ödüllendirmektir. Kazananları, her dal için ayrı ayrı belirlenen alanın uzman kişilerinden oluşan jüri ekibi belirlemektedir.