Hukuk Fakültesi Yardımcı Doçent

güncelleme: yayınlama:

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Üniversitemiz Hukuk Fakültesi’nde Medeni Hukuk anabilim dalında açık bulunan Yardımcı Doçentlik kadrosuna 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’na tabi olarak aşağıda belirtilen kadroya öğretim elemanı alınacaktır.

Son başvuru tarihi ilanının Üniversitemiz Web sitesinde yayınlanmasında itibaren 15 (onbeş) günlük sürenin bitimidir.

1. Yardımcı Doçent kadrosuna daimi statüde atama yapılacaktır.
2. Adayların Medeni Hukuk Anabilim dalında öğretim görevlisi görevinde bulunmuş olmak.
3. Yardımcı Doçentlik kadrosuna başvuracak adaylar özgeçmişlerini, Doçentlik Başarı Belgesi ile Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan dosyalarını 4(dört) set olarak başvuru dilekçelerine ekli olarak süresi içinde Rektörlüğümüze teslim edeceklerdir.

Süresi içinde yapılmayan başvurular ve postada meydana gelebilecek gecikmeler
dikkate alınmayacaktır.

Başvuru Adresi
İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğü
Santral Kampüsü
Kazım Karabekir Caddesi
NO.2/13
Eyüp-İSTANBUL

Rektörlük: 0212 311 50 00/7692