Hukuk Fakültesi - Yardımcı Doçent

güncelleme: yayınlama:

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI'NDAN


Üniversitemiz Hukuk Fakültesi’nde Medeni Hukuk anabilim dalında açık bulunan Yardımcı Doçentlik kadrosuna 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’na tabi olarak aşağıda belirtilen kadroya atama yapılacaktır.

Son başvuru tarihi, ilanının Üniversitemiz Web sitesinde yayınlanmasında itibaren 15 (onbeş) günlük sürenin bitimidir.

1.    Yardımcı Doçent kadrosuna daimi statüde atama yapılacaktır.
2.    Adayların Medeni Hukuk Anabilim dalında öğretim görevlisi görevinde bulunmuş olması gerekmektedir.
3.    Yardımcı Doçentlik kadrosuna başvuracak adaylar özgeçmişlerini, Doktora Belgeleri ile Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan dosyalarını 4(dört) set olarak başvuru dilekçelerine ekli olarak, süresi içinde Hukuk Fakültesi Dekanlığı’na teslim edeceklerdir.

Süresi içinde yapılmayan başvurular ve postada meydana gelebilecek gecikmeler
dikkate alınmayacaktır.

Başvuru Adresi
İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı
Kurtuluş Deresi Cad.
Yahya Köprüsü Sok. No:1
Dolapdere 34440
Beyoğlu - İstanbul


Hukuk Fakültesi Dekanlık: 0212 311 50 00/5108