İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Yargıtay Başkanlığı’nın İşbirliği ile Yargıtay’da TBK ve TTK Çalıştayı düzenliyor.

güncelleme: yayınlama:

İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Yargıtay Başkanlığı’nın işbirliği ile Yargıtay mensuplarına yönelik olarak sekiz gün sürecek ve yeni Türk Borçlar Kanunu ile Türk Ticaret Kanunu’nu konu alacak bir çalıştay düzenleyecektir. Çalıştayın 3-6 Ocak 2012 tarihleri arasındaki ilk dört gününde yeni Türk Borçlar Kanunu; 9-12 Ocak 2012 tarihleri arasındaki ikinci kısmında ise, yeni Türk Ticaret Kanunu ele alınacaktır. Sadece Yargıtay mensuplarının davetli olduğu bu çalışmanın amacı, 1 Temmuz 2012’de yürürlüğe girecek olan iki temel kanunun getirdiği yeni düzenlemelerin açıklanıp tartışılabilmesi ve yoruma açık konular bakımından uygulamaya yön verici çözümler geliştirilebilmesidir. İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turgut Tarhanlı ile Yargıtay Birinci Başkanı Sayın Nazım A. Kaynak’ın açılış konuşmaları ile başlayacak olan çalıştaya; Türk Ticaret Kanunu Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Ünal Tekinalp, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Medeni Hukuk Anabilim Dalı öğretim üyeleri Prof. Dr. Rona Serozan, Doç. Dr. Yeşim M. Atamer ve Doç. Dr. Murat İnceoğlu, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Kübra Doğan Yenisey, Ticaret Hukuku Anabilim Dalı öğretim üyeleri Prof. Dr. Veliye Yanlı ve Doç. Dr. Gül Okutan Nilsson, İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilişim ve Teknoloji Hukuku Enstitüsü Başkanı Yrd. Doç. Dr. Leyla Keser Berber ile BİLGİ Hukuk Fakültesi’nde de ders vermekte olan, Marmara Üniversitesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Burak Özen konuşmacı olarak katılacaklardır.