Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Moda Tasarımı Bölümü-Yardımcı Doçent

güncelleme: yayınlama:

Üniversitemiz Moda Tasarımı Bölümü'nde açık bulunan Yardımcı Doçentlik kadrosuna 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’na tabi olarak aşağıda belirtilen kadroya atama yapılacaktır.

Son başvuru tarihi, ilanının Üniversitemiz Web sitesinde yayınlanmasında itibaren 15 (onbeş) günlük sürenin bitimidir.

1. Yardımcı Doçent kadrosuna daimi statüde atama yapılacaktır.
2. Adayların Tekstil Mühendisliği, Tekstil Boya ve Baskı Teknolojileri konusunda uzman olması gerekmektedir.
3. Yardımcı Doçentlik kadrosuna başvuracak adaylar özgeçmişlerini, Doktora Belgeleri ile Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan dosyalarını 4(dört) set olarak başvuru dilekçelerine ekli olarak, süresi içinde Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’na teslim edeceklerdir.

Süresi içinde yapılmayan başvurular ve postada meydana gelebilecek gecikmeler
dikkate alınmayacaktır.

Başvuru Adresi:
İstanbul Bilgi Üniversitesi
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Eski Silahtarağa Elektrik Santralı
Kazım Karabekir Cad. No: 2/13
34060 Eyüp İstanbul

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu: 0212 311 75 34