"Türk Borçlar Kanunu Sempozyumu/Makaleler-Tebliğler" kitabı yayınlandı.

güncelleme: yayınlama:

1-2 Nisan 2011 tarihlerinde gerçekleşmiş olan sempozyuma 850 civarında dinleyicinin gelmiş ve kayıt yaptırmış olması, Türk Borçlar Kanunu'na ilişkin yapılacak olan açıklamaların Kanun'un yürürlüğe girmesinden önceki dönemde uygulamacılar açısından ne kadar büyük bir ihtiyaç teşkil ettiğinin en önemli göstergesidir. Ancak, bu kitabın bunun da ötesinde yeni Borçlar Kanunumuza ilişkin olarak yapılacak olan doktrinsel tartışmalara ışık tutacağını, hatta bazı tartışmaları bizzat başlatacağını söylemek de yanlış olmayacaktır.

Kitabın baskı aşamasında söz konusu konuşmaların bant çözümlerinin aynen yayımlanması tercih edilmemiş, konuşmacılar tarafından bu bant çözümleri üzerinde düzeltmeler gerçekleştirilmiştir. Hatta pek çok konuşmacının kendi konularına ilişkin olarak baştan bir makale yazarak bu kitaba katkıda bulunmuş oldukları görülecektir. Böylece 2012 yılının Temmuz ayında yürürlüğe girecek olan Türk Borçlar Kanunu'na ilişkin önemli bir eser ortaya çıkmıştır."
(Önsöz'den)