Kültür Yönetimi Yüksek Lisans Programı'na Kabul Edilen Adaylar

güncelleme: yayınlama:

Kazanan öğrencilerin kayıt için Santral Kampüsü Öğrenci İşleri’ne belgeleriyle başvurmaları gerekmektedir.

Bilgi için
Yrd. Doç. Dr. Ayça İnce (0212 311 7583- ayca.ince@bilgi.edu.tr) veya
Arş. Gör. Gökçe Sanul (0212 311 7562- gokce.sanul@bilgi.edu.tr)

*ALES’i bulunmayan adaylarımız, “özel öğrenci” statüsünde kabul edilirler. ALES belgesini tamamladıktan sonra programa kabul edilmiş sayılırlar.

(Özel öğrenci statüsüyle ilgili ayrıntılı bilgi için BİLGİ Lisansüstü Eğitim Yönetmeliği’nin 11. maddesine bakınız.)

Kayıt için Gerekli Belgeler: Noter onaylı lisans diploma örneği, ikametgah, nüfus cüzdanı onaylı örneği/noter ya da muhtardan, transkript (aslı), 6 adet fotoğraf, erkek öğrenciler için askerlik durum belgesi, ALES veya GRE veya GMAT sınav sonuç belgeleri