Hukuk Fakültesi Genel Kamu Hukuku - Profesör

güncelleme: yayınlama:

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Üniversitemiz Hukuk Fakültesi’nde açık bulunan Profesörlük kadrosuna 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’na tabi olarak ve aşağıda belirtilen şartlara uygun olarak öğretim üyesi alınacaktır. 

Son başvuru tarihi, bu ilanın Üniversitemiz web sitesinde yayınlanmasından itibaren 15 (onbeş) günlük sürenin son günüdür.

Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalı’nda Profesör kadrosuna daimi statüde atama yapılacaktır. Adayların araştırma, yayın ve öğretim tecrübelerinin Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev yapmalarına uygun olması gerekmektedir. Profesörlüğe başvuracak adaylar, özgeçmişlerini, Doçentlik Başarı Belgesi ile Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan dosyalarını altı (6) takım halinde, başvuru dilekçelerine ekli olarak başvuru süresi içinde Rektörlüğümüze teslim edeceklerdir.

Süresi içinde yapılmayan başvurular ve postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Başvuru Adresi:

İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğü
Santral Kampüsü
Kazım Karabekir Cad.
No:2/13
Eyüp-İSTANBUL