Yrd. Doç. Dr. Elif Çiçekli’nin "International Journal of Management" Dergisi'nde Yayınlanan Makalesi

güncelleme: yayınlama:

İşletme Bölümü öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Elif Çiçekli’nin “Antecedents of Normative Integration in Multinational Companies: A Conceptual Model” isimli makalesi International Journal of Management dergisinin Aralık 2011 sayısında yayımlandı. Çalışmasında çokuluslu şirketlerde normatif entegrasyon konusunda kavramsal bir model geliştiren Yrd. Doç. Dr. Elif Çiçekli, çalışmalarına normatif entegrasyon, çokuluslu şirketler, işyerinde fırsat, liderlik, örgütsel bağlılık, iş-yaşam dengesi ve İşletme eğitimi konularında devam etmektedir.