Mühendislik Fakültesi - Profesör

güncelleme: yayınlama:

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi'nde açık bulunan Profesörlük kadrosuna 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’na tabi olarak aşağıda belirtilen kadroya öğretim üyesi alınacaktır.

Son başvuru tarihi ilanın Üniversitemiz Web sitesinde yayınlanmasından itibaren 15 (onbeş) günlük sürenin bitimidir.

Profesör kadrosuna daimi statüde atama yapılacaktır. Adayların “molekülar biyoloji” ve/veya “bitki genetiği” Anabilim dalında öğretim üyesi olarak görev ve araştırmalar yapmış olması gerekmektedir. Profesörlüğe başvuracak adaylar, özgeçmişlerini, Doçentlik Başarı Belgesi ile Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan dosyalarını altı (6) set olarak başvuru dilekçelerine ekli olarak başvuru süresi içinde Rektörlüğümüze teslim edeceklerdir.

Süresi içinde yapılmayan başvurular ve postada meydan gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Başvuru Adresi

İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğü
Santral Kampüsü
Kazım Karabekir Cad. No: 2/13
Eyüp-İSTANBUL  34060