İletişim Fakültesi - Doçent

güncelleme: yayınlama:

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Üniversitemiz İletişim Fakültesi'nde açık bulunan Doçentlik kadrosuna 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’na tabi olarak aşağıda belirtilen kadroya öğretim üyesi alınacaktır.

Son başvuru tarihi ilanın Üniversitemiz Web sitesinde yayınlanmasından itibaren 15 (onbeş) günlük sürenin bitimidir.

Doçent kadrosuna daimi statüde atama yapılacaktır. Adayların Gazetecilik/İletişim Bilimleri dalında öğretim üyesi olarak görev ve araştırmalar yapmış olması gerekmektedir. Doçentliğe başvuracak adaylar, özgeçmişlerini, Doçentlik Başarı Belgesi ile Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan dosyalarını dört (4) set olarak başvuru dilekçelerine ekli olarak başvuru süresi içinde Rektörlüğümüze teslim edeceklerdir.

Süresi içinde yapılmayan başvurular ve postada meydan gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Başvuru Adresi

İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğü
Santral Kampüsü
Kazım Karabekir Cad.
No:2/13
Eyüp-İSTANBUL