Dünya Gençleri Projesi (OWYP)

güncelleme: yayınlama:

Küresel Eğitimde Lider Olun!

Dünya Gençleri Projesi (OWYP), “Proje Elçileri” olarak adlandırılan üniversite öğrencilerini, lise sınıflarında kültürlerarası bir etkileşim programını yürütmek üzere görevlendiriyor. “Proje Elçileri” olarak seçilen BİLGİ öğrencileri, benzersiz bir eğitim programına katılacak ve kültürlerarası anlayışı geliştiren bir müfredat yoluyla gençleri, ülkelerin ve kişilerin giderek daha fazla birbirine bağlandığı dünyada lider olmaya ve toplumsal sorunlara çözüm aramaya hazırlayacak. OWYP dinamik ve modern bir eğitim programı ve güncel teknolojiden yararlanarak, kültürler arası etkileşimi lise sınıflarına getirmeyi hedefliyor. “Proje Yöneticileri” seçimini başlatmış olan İstanbul Bilgi Üniversitesi şimdi de Dünya Gençleri Kampüs Takımı’nı tamamlamak üzere “Proje Elçileri”ni arıyor.

OWYP’nin Proje Elçilerine sunduğu fırsatlar ve sorumluluklar:

Dünya Gençleri programını tanımak, kavramlarını anlamak ve pratik öğretme becerileri kazanmak üzere BİLGİ Dünya Gençleri Kampüs Takımı olarak 6 haftalık bir online eğitime katılma (Nisan-Mayıs 2012) Güz dönemi başlangıcında OWYP personelinin BİLGİ kampüsünde vereceği iki günlük eğitim programına katılarak, lise sınıflarında kullanmak üzere etkili kolaylaştırıcılık becerileri edinme Üniversiteli liderlerden oluşan uluslararası bir ağın parçası olma OWYP ders planını kullanarak lise sınıfınızda haftalık dersleri yürütme (Eylül 2012-Mayıs 2013) Yenilikçi teknolojileri kullanarak kendi lise sınıfınızla kardeş sınıf arasında bağlantı kurma ve iletişim sağlama

Son Başvuru Tarihi: 26 Mart 2012

Haftalık iş yükü: yaklaşık 5 saat

Daha fazla bilgi için: ydemir@bilgi.edu.tr

Başvuru için: http://oneworldyouthproject.org/ibu-pa-application/