İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü- Yardımcı Doçent

güncelleme: yayınlama:

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nde açık bulunan Yardımcı Doçentlik kadrosuna 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’na tabi olarak öğretim elemanı alınacaktır.

(İlan Başvuru Tarihleri: 04 Mayıs-18 Mayıs 2012 / Saat:17:00)

Yardımcı Doçent kadrosuna daimi statüde atama yapılacaktır. Adaylar, Yönetim ve Organizasyon  veya ilgili alanlarda Doktora derecesine sahip olmalıdır. Yardımcı Doçentlik kadrosuna başvuracak adaylar özgeçmişlerini, Doktora belgelerini, (yurtdışından alınmış diplomaların YÖK denklikleri) ile Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan dosyalarını 4(dört) set halinde başvuru dilekçelerine ekli olarak süresi içinde Fakülte Dekanlığı’na teslim edeceklerdir.

Süresi içinde yapılmayan başvurular ve postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Başvuru Adresi:

İstanbul Bilgi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı
Dolapdere Kampüsü
Kurtuluş Deresi Cad. Yahya Köprüsü Sok. No: 1
Dolapdere 34440 Beyoğlu İstanbul

Fakülte Dekanlığı: 0212 311 50 00 /0212 311 52 27