İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Lisans Programı-Yardımcı Doçent

güncelleme: yayınlama:

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Üniversitemiz İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Lisans Programı’nda açık bulunan Yardımcı Doçentlik kadrosuna 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’na tabi olarak öğretim elemanı alınacaktır.

(İlan Başvuru Tarihleri: 14 Mayıs-28 Mayıs 2012 / Saat:17:00)
 

Adaylarda aranan özellikler:

Halkla İlişkiler, Medya, Uluslararası İlişkiler ve Sosyoloji lisansı ve bu alanlardan herhangi birinde yüksek lisans veya doktora derecesi sahibi olmak Daha önce üniversitelerde aynı alanda ders vermiş olmak ve bu tecrübeyi akademik alana aktarabilecek donanıma sahip olmak Alanında Uluslararası akademik yayınları olan


Yardımcı Doçentlik kadrosuna başvuracak adaylar özgeçmişlerini, Doktora belgelerini, (yurtdışından alınmış diplomaların YÖK denklikleri) ile Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan dosyalarını 4(dört) set halinde başvuru dilekçelerine ekli olarak süresi içinde Fakülte Dekanlığı’na teslim edeceklerdir.

Süresi içinde yapılmayan başvurular ve postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Başvuru Adresi:

İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanlığı
Santral Kampüsü
Eski Silahtarağa Elektrik Santralı
Kazım Karabekir Caddesi
NO:2/13
Eyüp-İSTANBUL

Fakülte Dekanlığı: 0212 311 50 00 /0212 311 77 10