İletişim Fakültesi Reklamcılık Lisans Programı-Yardımcı Doçent

güncelleme: yayınlama:


İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN
Üniversitemiz İletişim Fakültesi Reklamcılık Programı’nda açık bulunan Yardımcı Doçentlik kadrosuna 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’na tabi olarak öğretim elemanı alınacaktır.

(İlan Başvuru Tarihleri: 14 Mayıs-28 Mayıs 2012 / Saat:17:00)

Adaylarda aranan özellikler

Pazarlama, Reklam, pazarlama İletişimi alanında doktora derecesine sahip Daha önce üniversitelerde aynı alanında ders vermiş olmak ve bu tecrübeyi akademik alana aktarabilecek donanıma sahip Alanında uluslararası akademik yayınları olan

Yardımcı Doçentlik kadrosuna başvuracak adaylar özgeçmişlerini, Doktora belgelerini, (yurtdışından alınmış diplomaların YÖK  denklikleri) ile Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan dosyalarını 4(dört) set halinde başvuru dilekçelerine ekli olarak süresi içinde Fakülte Dekanlığı’na teslim edeceklerdir.  Süresi içinde yapılmayan başvurular ve postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Başvuru Adresi:
İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanlığı
Santral Kampüsü
Eski Silahtarağa Elektrik Santralı
Kazım Karabekir Caddesi
NO:2/13
Eyüp-İSTANBUL

Fakülte Dekanlığı: 0212 311 50 00 /0212 311 77 10