Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü-Doçent / I

güncelleme: yayınlama:

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü’nde açık bulunan Doçentlik kadrosuna 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’na tabi olarak öğretim elemanı alınacaktır.

(İlan Başvuru Tarihleri: 15 Mayıs-29 Mayıs 2012 / Saat:17:00)


Adaylarda aranan özellikler:
• Klinik Psikoloji’de yetişkin alanında doktora yapmış
• Doktora sonrasında en az dört yıllık akademik ve klinik tecrübe sahibi
• Lisans ve yüksek lisans derslerini İngilizce verebilecek yeterliliğe sahip
• Akademik birimlerde idari görevler alabilecek durumda olmak
• Yetişkin psikoterapisi, yetişkinlerde psikolojik değerlendirme, klinik süpervizyon, Gestalt terapisi, grup terapisi gibi dersleri verebilmek

Doçentlik kadrosuna başvuracak adaylar özgeçmişlerini, doktora ve doçentlik belgelerini, (yurtdışından alınmış diplomaların YÖK denklikleri) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarını 4 (dört) set halinde başvuru dilekçelerine ekli olarak süresi içinde Rektörlük Ofisi’ne teslim edeceklerdir.

Süresi içinde yapılmayan başvurular ve postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Başvuru Adresi:
Rektörlük Ofisi
Santral Kampüsü
Eski Silahtarağa Elektrik Santralı
Kazım Karabekir Caddesi
NO:2
Eyüp-İSTANBUL

Rektörlük Ofisi: 0212 311 71 39 - 0212 311 76 92