Fen-Edebiyat Fakültesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü-Profesör

güncelleme: yayınlama:

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü’nde açık bulunan profesörlük kadrosuna 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’na tabi olarak öğretim elemanı alınacaktır.
(İlan Başvuru Tarihleri: 21 Mayıs - 04 Haziran 2012 / Saat:17:00)

Adaylarda aranan özellikler:
• Felsefe, Sanat Tarihi, Antropoloji  gibi Karşılaştırmalı Edebiyata komşu bir disiplinde doktora yapmış olmak,
• Doktora sonrasında en az on yıllık akademik tecrübe sahibi olmak,
• Türkçe ve İngilizce’nin dışında bir Batı dilini iyi derecede bilmek,
• Felsefe, Kültürel İncelemeler, Edebiyat Kuramı ve Felsefe,Batı Edebiyatı Tarihi ve Batı Felsefesi Tarihi, Batı Medeniyetleri ve Düşüncesi Tarihi gibi dersleri verebilmek,

Profesörlük kadrosuna başvuracak adaylar özgeçmişlerini, doktora belgelerini (yurtdışından alınmış diplomaların YÖK denklikleri), bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarını 6 (altı) set halinde başvuru dilekçelerine ekli olarak süresi içinde Rektörlüğe teslim edeceklerdir.
Süresi içinde yapılmayan başvurular ve postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Başvuru Adresi:
İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğü
Santral Kampüsü
Eski Silahtarağa Elektrik Santralı 
Kazım Karabekir Caddesi 2/13
Eyüp-İstanbul

Rektörlük Ofisi : 0212 311 71 39 - 0212 311 76 92