Hukuk Fakültesi-Yardımcı Doçent

güncelleme: yayınlama:


İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Üniversitemiz Hukuk Fakültesi’nde Milletlerarası Özel Hukuk anabilim dalında açık bulunan Yardımcı Doçentlik kadrosuna 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’na tabi olarak ve aşağıda belirtilen şartlar çerçevesinde atama yapılacaktır.

(İlan Başvuru Tarihleri: 28 Mayıs-11 Haziran 2012 / Saat: 17:00)

Adaylarda aranan özellikler:

• Yardımcı Doçent kadrosuna daimi statüde atama yapılacaktır.

• Adayların Milletlerarası Özel Hukuk alanında hukuk doktora belgesini almış olması gerekmektedir.
Yardımcı Doçentlik kadrosuna başvuracak adaylar, özgeçmişlerini, doktora belgelerini, (yurtdışından alınmış diplomaların YÖK  denklikleri) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarını dört (4) takım halinde başvuru dilekçelerine ekli olarak süresi içinde Fakülte Dekanlığı’na teslim edeceklerdir.  Süresi içinde yapılmayan başvurular, postada meydana gelebilecek gecikmeler ve eksik evrak ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.


Başvuru Adresi:
İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı
Kurtuluş Deresi Cad.
Yahya Köprüsü Sok. No:1
Dolapdere 34440
Beyoğlu - İstanbul

Hukuk Fakültesi Dekanlık: 0212 311 50 00/5108