"Ekolojik Sosyal Girişimcilik" Yaz Okulu Dersi

güncelleme: yayınlama:

GE 280-Ekolojik Sosyal Girişimcilik

İstanbul Bilgi Üniversitesi ile Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği işbirliğiyle açılan bu Yaz Okulu dersi, Buğday Derneği’nin Çanakkale'nin Küçükkuyu ilçesi sınırları içindeki Çamtepe Ekolojik Yaşam Merkezi'nde 11-17 Ağustos 2012 tarihleri arasında konaklamalı olarak gerçekleştirilecektir.

GE 280-Ekolojik Sosyal Girişimcilik dersi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğü ile Sivil Toplum Çalışmaları Merkezi desteğinde; Buğday Ekolojik Yaşam Derneği ile ortak olarak "seçmeli ders (general elective)" statüsünde açılmaktadır.

Ders, bütün bölümlerden (ve diğer üniversitelerden) ilgili öğrencilere açıktır. Derse kayıtlar BİLGİ YAZ OKULU kayıt döneminde (18-22 Haziran 2012) ilgili öğretim üyesinin onayı ile yapılabilecektir.

Ekolojik Sosyal Girişimcilik nedir?
Bugün, gezegenimizin yüz yüze kaldığı sorunları bir ağacın dallarına yerleştirseydik eğer, ağacımızın köklerinde kopukluklar bulurduk muhtemelen. Açlık, gıda krizi, iklim değişikliği, biyolojik çeşitliliğin yok olması, habitat kaybı, kirlilik, doğal kaynakların paylaşımından doğan savaşlar, kırsalın insansızlaşması, kentlerin kalabalıklaşması, eşitlik sorunları, haklara dair tartışmalar, ekonomik darboğazlar, adil olmayan paylaşımlar….  Bugün karşımıza sorun olarak çıkan her ne varsa temelinde yatan, insanoğlunun doğa ve doğal süreçlerle olan bağını koparmış olmasından kaynaklanıyor. Doğa, insana kendini nasıl doyuracağından, nasıl tedavi edeceğine; barınağını nasıl inşa edeceğinden, üretimini nasıl değere dönüştüreceğine; bireyler arasındaki paylaşımların ne şekilde düzenleneceğinden, nasıl eğlenip üzüleceğine kadar yaşamın her alanında ilham kaynağı olmuştur. Doğa ile bağımızı tazelemeden, onu yeniden anlamadan yaşam için fark yaratan bireyler haline gelebilmemiz mümkün görünmüyor.
 
Her ne iş yapıyor olursak olalım, hangi okulda hangi meslek için eğitim alıyorsak alalım, bu temel soruna çözüm üreten bireyler haline gelebiliriz. Yaşamla ilişkimizde ufak bir değişiklik yaparak, etrafımızda olan bitenin büyük resimdeki yerini algılayarak dünyayı hem kendimiz hem de gelecek nesiller için yaşanabilir bir mekan haline getirmek mümkün. Ekolojik Sosyal Girişimcilik, bu amaç için herkesin kendi yetenek ve deneyimiyle çalışması, kendi koşulları içinde elinden gelenin en iyisini yapabilmesi için yeni bir bakış açısı veriyor.
 
Mevcut durumunuzda, herhangi yeni bir araç veya fırsata ihtiyaç duymadan, kendi imkânlarınızla ve yaşamınızın içinde fark yaratıyor ve ekolojik bütüne katkı sağlıyorsanız, siz bir ekolojik sosyal girişimcisiniz demektir.


GE280 Ekolojik Sosyal Girişimcilik dersi konuları:

Sürdürülebilirlik, ekoloji ve ekonomi, doğa koruma ve ekoloji hareketleri, ekolojik tarım, yenilenebilir enerji sistemleri, sürdürülebilir insan yerleşimleri, ekolojik turizm...


Ders nasıl yapılacak?

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrencilerin, insan etkinliklerinin ve gezegenin temel sorunları ile arasındaki bağlantıların farkına varabilmeleri; sosyal sorumluluk ve sosyal girişimcilik kavram ve eylemleri hakkında derinlemesine, somut ve eleştirel bir bilgi temeli geliştirmeleri; ekolojik yaşam pratikleri geliştiren kişi, kurum ve çalışmalar hakkında birinci elden bilgi edinmeleri; bütüncül bir bakış açısıyla kendi yaşamlarında ve çalıştıkları/çalışacakları alanda yaşamın bütünü için fark yaratma yolarını araştırabilmeleri amaçlanmaktadır.

Bu amaca uygun olarak, program derslerin verileceği Çamtepe Ekolojik Yaşam Merkezi’nin (Çanakkale Küçükkuyu) bulunduğu Kazdağları yöresindeki uygulamalı örnekler üzerinden inceleme gezileri, tartışma oturumları, tartışma ve rol oyunları, çeşitli alıştırmalar, belgesel filmler ve zanaat ustaları ile uygulamalı programların (sabun yapımı, vb.) dünya sistemine küresel ve bütüncül bir bakış ve diğer kuramsal analizler ve politika önerileri çerçevesinde ele alınması yöntemini izleyecektir.

Ders, 7 gün içinde toplam yaklaşık 36 saat ders/sunum ve 5 saat ders dışı uygulamadan oluşmakta ve derse en az %70 devam zorunluluğu bulunmaktadır. Dersin değerlendirmesi, deneyimlerin öğrenciler tarafından yeniden gözden geçirileceği etkinlik izlenim ve raporları, küçük sınavlar, proje önerisi çalışması ve aktif katılım üzerinden yapılacaktır.

Dersler Türkçe yapılacak; önerilen kaynaklar Türkçe ve İngilizce olacaktır.

Öğretim Kadrosu:

Program çerçevesinde dersler bu alanda çalışma yürüten farklı üniversitelerden öğretim üyeleri, pratik çalışmaları yürüten kişiler ve ziyaret edilen uygulama hakkında bilgi verecek yöre sakinleri tarafından yürütülecektir. Dersin koordinatörlüğü İstanbul Bilgi Üniversitesinden Yrd. Doç. Dr. Alper Akyüz ve Buğday Ekolojik Yaşam Derneği'nden Güneşin Aydemir tarafından yürütülmektedir.

Pratik bilgiler (Nerede? Tarihler, fiyat diğer bilgiler):
- İstanbul Bilgi Üniversitesi tarafından belirlenen Yaz Okulu ders fiyatları 1.782 TL (KDV dahil)'dir ve ödeme İstanbul Bilgi Üniversitesi'ne yapılacaktır. GE280 dersi için bu fiyata Dedetepe Çiftliği'nde 7 gün konaklama ve yemek de dahildir. Ders ödemesi yapmayacak burslu öğrencilerden ise, 490 TL (KDV dahil) konaklama ve yemek ücreti alınacaktır.
- Ders Buğday Ekolojik Yaşam Derneğinin Çanakkale ili Küçükkuyu ilçesi Adatepebaşı köyünde bulunan Çamtepe Ekolojik Yaşam Merkezinde (www.camtepe.org) gerçekleşecek ve çevredeki köy, çiftlik ve işletmelere yapılacak ziyaretlerle desteklenecektir.
- Konaklama Çamtepe’ye 6 km, Küçükkuyu şehir merkezine ise 7 km mesafedeki bir TaTuTa çiftliği olan Dedetepe Çiftliği'nde (www.dedetepe.org) gerçekleşecektir. Dedetepe Çiftliği, ekolojik yaşam pratiklerini hayata geçirmeye çalışan, doğal ortam içinde kurulmuş bir çiftliktir. Konaklamalar, bungalow benzeri tahta kulübeler ve geleneksel Moğol çadırları içinde gerçekleşmektedir. Katılımcıların odaları başkalarıyla paylaşmaları da gerekecektir.
- Çiftlik alternatif ve yenilenebilir enerji kaynakları olan rüzgar ve güneş enerjisinden elektrik üretmektedir. Bu nedenle katılımcılar elektrik kullanımı konusunda dikkatli olmayı da deneyimleyeceklerdir. Kısıtlı elektrik ve ekolojik kaygılar nedeniyle klima, buzdolabı gibi aletler kullanılmamaktadır.
- Tuvalet ve duşlar ortak kullanım için tasarlanmıştır. Duşlarda güneş enerjisi yardımı ile sıcak su sağlanmaktadır.
- Çiftlikte internet olanağı mevcuttur.
- Çiftlikte sunulan yemekler vejetaryendir.
- Ders saatleri dışında, Küçükkuyu sahilinde ve/veya yakındaki Mıhlı Çayında serinlemek mümkün olduğundan mayo ve doğa yürüyüşleri için uygun kıyafet ve ayakkabı bulundurulması önerilir.
- Dersten bir gün önce Küçükkuyu’ya ve ders bitimi akşamı ya da ertesi günü Küçükkuyu'dan ulaşım öğrencilerin kendi sorumluluğundadır. Ders mekânlarına ve ihtiyaçlar için Küçükkuyu merkeze ulaşım için toplu ulaşım sağlanacaktır.

İletişim ve başvuru:
Derse kayıt için koordinatör öğretim üyesinin onayı gerekmektedir. Bilgi ve iletişim için lütfen Alper Akyüz'le bağlantıya geçin (alper.akyuz@bilgi.edu.tr /212- 3115404).
Derse İstanbul Bilgi Üniversitesi dışından üniversite öğrencileri de kayıt yaptırabilir. Ders kredisinin geçerli sayılabilmesi için bu öğrencilerin bölümlerinden onay alması gerekmektedir.

Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği, 2002 yılından bu yana ekolojik bütünle dost yaşam biçimlerini araştırmakta, edindiği deneyim ve bilgi birikimini destekçileri ile paylaşmakta ve toplumun her kesiminin katılabileceği modeller geliştirmektedir (www.bugday.org). Çamtepe Ekolojik Yaşam Merkezi, Buğday Derneği'nin kırsaldaki ekibi tarafından yönetilen ekolojik deneyim ve öğrenme merkezidir.