Doçentlik Sözlü Sınavı (1 Ekim 2012)

güncelleme: yayınlama:

Üniversitemizde  01 Ekim 2012 tarihinde yapılacak Doçentlik Sözlü Sınav Jürisi bilgileri aşağıdadır: 
 
Sınav Bilgileri:
Temel Alan Kodu: 1119
Temel Alan Adı: Makro İktisat
Toplantı Yeri/Fakülte: İstanbul Bilgi Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Toplantı Tarihi: 01.10.2012
Toplantı Saati: 10:00 
Toplantı Salonu: Santral Kampüsü, L2 binası-Toplantı Salonu
             
 
Aday Bilgileri:
Ünvanı Adı-Soyadı     Sonuç                  Kurumu
Dr. Metin Altıok          Başarılı                Mersin Üniversitesi
 
Jüri Bilgileri:
Ünvanı Adı Soyadı                         Görevi    Üniversite/Fakültesi
Prof.Dr. Asaf Savaş Akat               Asıl           İstanbul Bilgi Üni./İİBF
Prof.Dr. Serdar Altınok                  Asıl          Gazi Üni./Hukuk Fak.
Prof.Dr. Salih Barışık                      Asıl          Gaziosmanpaşa Üni./İİBF
Prof.D. Uğur Selçuk Akalın            Asıl         Marmara Üni./İİBF
Prof.Dr.Hatice Gül Turan              Asıl          Okan Üni./Uygulamalı Bil.Yük.Okulu
Prof.Dr.Ertuğrul Tonak                  Yedek      İstanbul Bilgi Üni./İİBF
Prof.Dr. Ercan Eren                        Yedek      Yıldız Teknik Üni./İİBF