Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)-Sonbahar Dönemi

güncelleme: yayınlama:

2012-ALES Sonbahar Dönemi Sınavı, 11 Kasım 2012 tarihinde yapılacaktır.

2012-ALES Sonbahar Dönemi’ne başvuru süresi 24 Eylül – 3 Ekim 2012 tarihleri arasındadır.  Sınava başvurmak isteyen adaylar, 2012-ALES Sonbahar Dönemi Kılavuzu ile Aday Başvuru Formu'na başvuru tarihleri içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr İnternet adresinden ulaşabilirler. Kılavuz dağıtımı yapılmayacaktır. Kılavuzda; başvuru, sınav, değerlendirme ile ilgili ayrıntılı bilgiler yer almaktadır. Sınava başvuracak adayların bu kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Başvurular Lisansüstü Öğrenci İşleri (Santral Kampüsü-19 no’lu bina) tarafından hafta içi 10:00-18:00,Cumartesi 10:00-14:00 saatleri arasında alınacaktır.
Başvuru merkezine gidildiğinde;
• Aday Başvuru Formunun eksiksiz ve doğru olarak doldurulmuş olması, 
• Sınav ücretinin bankaya yatırılmış olması gerekir.

Sınav ücretinin yatırılacağı bankalar:
T.C. Ziraat Bankası tüm şubeleri ve İnternet bankacılığı  
Vakıfbank’ın tüm şubeleri ve İnternet bankacılığı
T. Halk Bankasının tüm şubeleri ve İnternet bankacılığı  
Akbank’ın tüm şubeleri ve İnternet bankacılığı  
Kuveyt Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri ve İnternet bankacılığı
Denizbank’ın tüm şubeleri ve İnternet bankacılığı
Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve İnternet bankacılığı

Ayrıca adaylar;
• Nüfus cüzdanı veya pasaportlarını (Nüfus Cüzdanında güncel bir fotoğraf ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır.) yanlarında
bulundurmalıdırlar.

ÖSYM BAŞKANLIĞI DUYURUSU
2012-ALES Sonbahar Dönemi Sınavı, 11 Kasım 2012tarihinde yapılacaktır. 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 5538 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 8 uyarınca, yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına açıktan veya öğretim elemanı dışındaki kadrolardan naklen atanabilmek için, ÖSYM tarafından yapılacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (ALES) girmek zorunludur. Türkiye'de bir lisansüstü eğitimi programında öğrenim görmek isteyenler de ALES'e girmek zorundadırlar. Güzel Sanatlar Fakülteleri ile Konservatuvarlara alınacak yüksek lisans, sanatta yeterlik ve doktora öğrencilerinden ALES'e girmiş olma koşulu aranmaz, ALES sonuçları değerlendirmeye tabi tutulmaz. Yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı ihtiyacının karşılanması amacıyla, lisansüstü öğrenimi görmek üzere yurt dışına gönderilecek adayların seçiminde de bu sınavın sonuçları kullanılacaktır. Bu yolla yurt dışında lisansüstü öğrenim görmek isteyen adayların bu sınava girmeleri zorunludur. Mecburi hizmet yükümlülüğü olmaksızın, kendi imkânlarıyla yurt dışında lisansüstü öğrenim göreceklerin bu sınava girme zorunluluğu bulunmamaktadır. Sınava, bir lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar, lisans programını bitirenler ile denklik belgesi almış olmak kaydıyla yurt dışında lisans eğitimi görmüş olanlar başvurabilirler.  ALES'e yabancı uyruklular da girebilecektir.
Adaylara ve kamuoyuna duyurulur.