Doçentlik Sözlü Sınavı (8 Ekim 2012)

güncelleme: yayınlama:

Üniversitemizde  08 Ekim 2012 tarihinde yapılacak aşağıdaki Doçentlik Sözlü Sınav Jürisi bilgileri aşağıdadır:
 
 
Sınav Bilgileri:
Temel Alan Kodu: 707
Temel Alan Adı: İşletme Eğitimi
Toplantı Yeri/Fakülte: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Toplantı Tarihi: 08.10.2012
Toplantı Saati: 10:00                
Toplantı Salonu: Santral Kampüsü, L2 binası-Toplantı Salonu


Aday Bilgileri:
Dr. İrfan Yazıcıoğlu     Gazi Üni./Ticaret ve Turizm Eğitim Fak.
 
Jüri Bilgileri:
Ünvanı Adı Soyadı                         Görevi    Üniversite/Fakültesi
Prof.Dr. Alaittin Kazım Kirti        Asıl        Çanakkale Onsekiz Mart Üni./Ezine MYO
Prof.Dr. Ramazan Geylan             Asıl        Anadolu Üni./İktisat Fak.
Prof.Dr. Mehmet Edip Teker       Asıl        Yaşar Üni./İİBF
Prof.Dr. Beyza Oba                         Asıl        İstanbul Bilgi Üni./İİBF
Prof.Dr. Ömer Akat                        Asıl        Uludağ Üni./İşletme Fak.
Prof.Dr. Erdoğan Taşkın              Yedek     Haliç Üni./İİBF