Mühendislik Fakültesi / Makine Mühendisliği - Yardımcı Doçent

güncelleme: yayınlama:


İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi MakinaeMühendisliği Bölümü Lisans  Programı’nda açık bulunan Yardımcı Doçentlik kadrosuna 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’na tabi olarak öğretim üyesi alınacaktır.
 İlan Başvuru Tarihleri: 04 Ekim 2012 – 04  Kasım 2012 (Saat:17:00)

Adaylarda aranan özellikler:
* Makine Mühendisliği’nde (tercihen Mekanik/Termodinamik veya Enerji veya Konstrüksiyon ve İmalat veya benzeri alanlarında ) doktora derecesine sahip olmak.

Yardımcı Doçentlik kadrosuna başvuracak adaylar, özgeçmişlerini, doktora belgelerini, (yurtdışından alınmış diplomaların YÖK  denklikleri) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarını 4(dört) takım halinde başvuru dilekçelerine ekli olarak süresi içinde Fakülte Dekanlığı’na teslim edeceklerdir. 
Eksik evrakla yapılan, süresi içinde yapılmayan başvurular ve postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Başvuru Adresi:
Mühendislik Fakültesi Dekanlığı
Santral Kampüsü
Eski Silahtarağa Elektrik Santralı
Kazım Karabekir Caddesi
No:2/13
Eyüp-İSTANBUL
Fakülte Dekanlığı: 0212 311 50 00 /0212 311 77 24