Hukuk Fakültesi / İdare Hukuku - Araştırma Görevlisi Bilim Sınavı Sonuçları

güncelleme: yayınlama:

HUKUK FAKÜLTESİ İDARE HUKUKU ANABİLİM DALI
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ BİLİM SINAVI SONUÇLARI
(05 Kasım 2012 tarihinde yapılan sınav)
Duyuru Detay Numarası: 42231

Yapılan bilim sınavı sonucunda, Habip Ünyılmaz Araştrıma Görevlisi kadrosuna atanmaya hak kazanmıştır.