İstanbul Bilgi Üniversitesi Halkla İlişkiler Departmanı’na Halkla İlişkiler Müdürü aramaktayız

güncelleme: yayınlama:

Genel Nitelikler:

Aranan Yetkinlik ve Beceriler:

Üniversitelerin Halkla İlişkiler, İletişim, Gazetecilik, Uluslararası İlişkiler, Sosyoloji, İşletme ya da Pazarlama alanlarından birisinde lisans derecesi sahibi olmak (Y. Lisans derecesi tercih sebebidir), En az 5 yıl yönetsel iş deneyimine sahip olmak (Tercihen halkla ilişkiler ajanslarında ya da kurumsal iletişim departmanlarında deneyimli olmak), Çok iyi seviyede yazılı ve sözlü Türkçe ve İngilizce bilmek, Stratejik halkla ilişkiler planlaması ve sonuç odaklı kampanya yönetimi deneyimine sahip olmak, Müşteri yönetimi ve paydaş iletişimi alanlarında deneyimli olmak, Uluslararası perspektif sahibi olmak, Hızlı, etkin karar alabilme yetkinliğine ve kriz yönetimi becerilerine sahip olmak, Etkili sunum becerilerine sahip olmak.

İş Tanımı:

Sorumluluklar:

Üniversite’nin orta ve uzun vadeli halkla ilişkiler stratejisini, ilgili birimlerin de görüşlerini alarak geliştirmek, yıllık halkla ilişkiler planlamasını yapmak ve uygulanmasını sağlamak, Yazılı ve görsel basın mensupları ve kurumlarıyla (geleneksel ve dijital ortamlarda) ilişkileri koordine etmek, Üniversitenin sunmakta olduğu programlara, düzenlemekte olduğu tüm etkinliklere ve haber değeri taşıyacak tüm başarılarına yönelik görünürlük sağlamak; bu görünürlüğü düzenli olarak takip etmek, raporlamak ve kontrol etmek, İç ve dış iletişimde kullanılacak tüm metin/içeriklerin oluşturulmasını ilgili birimlerle beraber sağlamak; özellikle Tanıtım ve Pazarlama bölümleri ile işbirliği içinde çalışmak ve pazarlama iletişimine destek vermek; her türlü duyuru metnini basının ilgisini çekecek şekilde hazırlamak ve servis etmek, Eğitim yazarları, genel basın mensupları, basın kuruluşları ve yöneticileri ve ilgili kamuoyu önderleri ile iletişimi geliştirmek, basın bülteni gönderilerinin sonuca ulaşması ve basında yer almasını sağlamak, Üniversitesi’nin kamuoyundaki algısını ölçmek ve basındaki durumu hakkında üniversite çalışanlarını bilgilendirmek, Üniversitenin halkla ilişkiler faaliyetini yürüten ajansla birlikte tüm bu faaliyetlere yönelik çalışma planı oluşturmak, ajansı yönetmek.

İlgilenen adayların www.kariyer.net sitesinden (Ref: BLG-PRMN02) referans no.lu ilana başvuru yapmaları rica olunur.