Mühendislik Fakültesi / İnşaat Mühendisliği - Yardımcı Doçent

güncelleme: yayınlama:

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Lisans Programı’nda açık bulunan Yardımcı Doçentlik kadrosuna 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’na tabi olarak öğretim üyesi alınacaktır.

İlan Başvuru Tarihleri: 16 Kasım 2012-16 Aralık 2012 (Saat:17:00)

Adayda Aranan Özellikler:
İnşaat Mühendisliği’nde (Yapı/Mekanik/Geoteknik veya Yapı Malzemeleri alanında) doktora derecesine sahip olmak.

Yardımcı doçentlik kadrosuna başvuran adaylar, özgeçmişlerini, doktora belgelerini (yurtdışından alınmış diplomaların YÖK denklikleri) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarını 4 (dört) takım halinde başvuru dilekçelerine ekli olarak süresi içinde Fakülte Dekanlığı’na teslim edeceklerdir.

Eksik evrakla yapılan, süresi içinde yapılmayan başvurular ve postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Başvuru Adresi:
Mühendislik Fakültesi Dekanlığı
Santral Kampüsü
Eski Silahtarağa Elektrik Santralı
Kazım Karabekir Caddesi
No:2/13
Eyüp – İstanbul

Fakülte Dekanlığı:0212 311 50 00/0212 311 77 24