Doçentlik Sözlü Sınav Jürisi (Pazarlama)

güncelleme: yayınlama:

30 Kasım 2012 tarihinde Üniversitemizde yapılacak olan Doçentlik Sözlü Sınav Jürisi bilgileri aşağıdaki gibidir:

Sınav Bilgileri:
Bilim Alan Kodu: 1127
Bilim Alan Adı: Pazarlama
Toplantı Tarihi: 30 Kasım 2012, Cuma
Toplantı Saati: 11:00
Toplantı Yeri: Santral Kampüsü, E4-209

Aday Bilgileri:
Dr. Deniz Atik (İzmir Ekonomi  Üniversitesi)

Jüri Bilgileri (Asıl):
Prof. Dr. Yonca Aslanbay (İstanbul Bilgi Üniversitesi)
Prof. Dr. Remzi Altunışık (Sakarya Üniversitesi)
Prof. Dr. Yavuz Odabaşı (Anadolu Üniversitesi)
Prof. Dr. Cengiz Yılmaz (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Prof. Dr. Emir Erden (Nevşehir Üniversitesi)

Jüri Bilgileri ( Yedek):
Prof. Dr. Ahmet Ercan Gegez ( Marmara Üniversitesi)
Prof. Dr. Canan Ay (Celal Bayar Üniversitesi)