Latif Mutlu Kütüphanesi açıldı.

güncelleme: yayınlama:

İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul Kampüsü’nde yer alan Latif Mutlu Kütüphanesi, 19 Kasım 2012 tarihinde Kütüphane’de yapılan bir törenle açıldı. İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Remzi Sanver ile Bilgi Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Rıfat Saricaoğlu’nun birer konuşma yaptığı törene, Vakıf Yönetim Kurulu üyeleri ile BİLGİ akademisyenleri ve çalışanları katıldı. Törende, Latif Mutlu kütüphaneciliğin tarihini anlatan bir konuşma yaptı.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Latif Mutlu Kütüphanesi öğretimi, araştırmayı ve öğrencilerin entelektüel gelişimini desteklemektedir. Akademisyen, öğrenci ve çalışanların bilgi ve belge ihtiyaçlarını karşılayarak, ulusal ve uluslararası düzeyde bilgiye erişim ve kullanım sağlamakta, böylece bilginin gelişimini doğrudan desteklemektedir. 

LATİF MUTLU
21 Haziran 1924 Tunceli Nazimiye doğumludur. Petrol Ofisi’nde 15 yıl müdür olarak görev yaptı (1951-1965). En önemli görevinin “Türkiye’nin ilk boru hattı olan İskenderun-Batman boru hattının kurucu müdürlüğü olduğunu” söyler (1958-1965). Ardından Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Yüksekokulu’nun kuruluşuna katılmış, 1968 yılında Diş Hekimliği ve Eczacılık Özel Yüksekokullarını kurmuştur. 1971 yılında Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Özel Yüksekokulu’nu bitiren Latif Mutlu, 1965'ten bu yana eğitimin içindedir. Özel akademi ve yüksekokullarda genel sekreterlik, genel müdürlük yapmıştır. Özel yükseköğretim kurumlarının 1972'de Anayasa Mahkemesi kararıyla devletleştirilmesi üzerine, Kıbrıs'ta özel üniversite kurmak üzere girişimde bulundu; KKTC'den izin aldığı halde Ankara bu kararı onaylamadı. 1979 yılında Bursa’da elektrikle karbondioksit üretimi için tesisler kurmuştur. 1983 yılında ise Bolu’da Türkiye’nin ilk doğal karbondioksit tesisini işletmeye açtı. Niğde Bor’da doğal karbondioksit için sondaj çalışmalarını sürdürerek Türkiye’de karbondioksit üretim sistemini değiştirerek diğer üreticilere kendi yöntemlerini kullanmaları için izin vermiştir. 1991'den başlayarak İstanbul Eğitim ve Kültür Vakfı okullarında 3 yıl kadar genel müdürlük yaptı. Sonraki yıllarda, TRT Çocuk ve Gençlik Vakfı ile Zeynep Mutlu Eğitim Vakfı'nın kurucu ve yönetim kurulu üyesi olarak da görev yaptı.

31 Ekim 1994 tarihinde Bilgi Eğitim ve Kültür Vakfı’nı kurdu. 7 Haziran 1996’da da TBMM’nin kabul ettiği kanunla İstanbul Bilgi Üniversitesi resmen kuruldu. Latif Mutlu, 11 yıl bu vakfın başkanlığını yaptıktan sonra, 2006’ da İstanbul Bilgi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı oldu. Halen üniversitenin Kurucular Kurulu Onursal Başkanı ve Vakfın Mütevelli Heyet üyesi olarak görev yapmaktadır.

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Latif Mutlu’nun yaşamını konu alan “Uygarlığın Peşinde” isimli kitabı 2010 yılında “Nehir Söyleşi” dizisinde yayımladı.

Latif Mutlu’nun araştırma yayınları, bildiri ve kitapları:

Eğitim alanında:
Zamana Demir Atmak (25.06.2002)
Hukuk Eğitimi Nasıl Olmalı? (10.02.2004)
Adalet Akademisi Kanun Eleştirisi (10.02.2004)
Devlet Üniversitelerinde Rektör Seçimleri (13.02.2008)
Üniversiteler Kendi Öğrencilerini Seçmeli (Cumhuriyet Gazetesi, 19.12.2009)

Ekonomi alanında:
İktisadi Kalkınmanın Temeli Bilgidir (14.10.2003)
Tütün ve Alkollü İçkiler Kurumu (24.01.2005)
Biz Kimleriz? (09.10.2005)
Para Hak Sahibi Adına Verilmeli (04.05.2007)
Kapitalizmin Evrimi (17.11.2008)

Hukuk alanında:
Zamana Demir Atmak (25.06.2002)
Kanun Koymak Kolay Değil (26.04.2003)
Hukuk Sözlüğü Sunuş (05.05.2003)
Hukuk Eğitimi Nasıl Olmalı? (10.02.2004 / 01.10.2011)
Adalet Akademisi Kanun Eleştirisi (04.05.2004)

Fizik bilimi alanında:
Latif Mutlu, fiziğin temel kanunlarından, “Enerjinin korunumu” ve ”Entropi” yasalarının, 21. yüzyılda geçerli olamayacağını ileri sürerken, bu konuda 20 rapor yazarak nedenleri açıklamaktadır. Raporların özeti: Uzayda ve gezegenlerde, kütle çekim kuvveti sürekli olarak yeni enerji yaratmaktadır. Yeryüzündeki doğa olayları; rüzgârlar, yağışlar, deniz akıntıları ve yer içi tektonik hareketler kütle çekim kuvvetinin etkisi ile meydana gelirken yeni enerjiler oluşmaktadır.
2010 Eylül ayında İstanbul’daki Uluslararası Fizik Kongresi’ne fiziğin termodinamik kanunlarını değiştirmek amacıyla bilimsel bir bildiri sunmuş ve kongrede savunmasını yapmıştır. Tez konusu, fiziğin temel kanunlarından olan termodinamiğin, enerjinin korunumu ile entropi kavramlarının yanlış temeller üzerine kurulduğu için değiştirilmesini hedef almaktadır.

2011 Şubat ayında Türk Patent Enstitüsü’ne, “İstanbul Boğazı’ndaki kitlesel su akıntılardan elektrik üretimi için” patent talebinde bulunmuştur. Projenin gerçekleşmesi için yabancı yatırımcılarla görüşmektedir. 2011 yılı sonlarından bu yana konusu gravitasyon motoru olan bir proje üzerinde de halen çalışmaktadır. Bu alanda kuramlar ileri sürmüştür. Tezlerini kanıtlamak için bir deney yapma hazırlığındadır.

Dokuz kitabı ve dokuz patenti (biri evrensel) vardır. Üç kitabı ABD Kongre Kütüphanesi’nde bulunmaktadır. Değişik konularda 40 kadar makalesi yayınlanmıştır.