Doçentlik Sınav Duyurusu (Ekonometri)

güncelleme: yayınlama:

7 Aralık 2012 tarihinde Üniversitemizde yapılacak olan Doçentlik Sınavı

Doçentlik Sınavı Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri uyarınca, Ekim 2011 döneminde Eser İnceleme Aşamasında Doçentlik Sınavı’na başvuran ve başarılı olan adayların sözlü sınavı İstanbul Bilgi Üniversitesi Meslek Yüksekokulu'nda aşağıda belirtilen yer ve saatte yapılacaktır.

Temel Alan Adı: Ekonometri
Toplantı Tarihi: 07.12.2012
Toplantı Saati:  10:00
Toplantı Yeri: Kuştepe Kampüsü, Yönetim Katı

Adaylar:
Dr. Kutluk Kağan Sümer    
Dr. Burak Güriş                     
Dr. Erdoğan Öztürk