Sağlık Bilimleri Yüksekokulu / Hemşirelik - Yardımcı Doçent

güncelleme: yayınlama:

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’ NDEN 

Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü’nde açık bulunan Yardımcı Doçent kadrosuna 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununa tabi olarak öğretim elemanı alınacaktır. 

İlan Başvuru Tarihleri: 23 ocak 2013-06 Şubat 2013 (Saat:17:00) 


Adaylarda aranan özellikler:

• 1032- Hemşirelik alanında doktora derecesini almış olmak

• 1032- Hemşirelik alanında öğretim elemanı olarak üniversitelerde en az iki yıl görev ve araştırmalar yapmış olmak

• Yüksek Lisans veya Doktora alanında tez yürütmüş olmak

• Yabancı dil sınavından 80 veya üzeri not almış olmak

• (Yabancı Dil Sınav Belgesi'ne sahip adaylar için:)  KPDS/ÜDS (İngilizce) 80 veya TOEFL (IB:96 - CB:241 - PB:588) veya IELTS 6,5

Başvurularda, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 7. maddesi, 3. fıkrası hükümleri uygulanacaktır.

Yardımcı Doçentliğe başvuracak adayların YÖK formatında özgeçmişlerini,  Doktora Belgesi (yurtdışından alınmış diplomaların YÖK Denklikleri) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarını 4 (dört) set halinde (gönderim kutusu içerisinde) başvuru dilekçelerine ekli olarak süresi içinde İstanbul Bilgi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Müdürlüğü’ ne teslim etmeleri gerekmektedir.  

Süresi içinde yapılmayan başvurular ve postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Başvuru Adresi:
İstanbul Bilgi Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
Dolapdere Kampüsü
Hacıahmet Mahallesi Pir Hüsamettin Sokak No:20
34440 Beyoğlu İstanbul

Tel: 0212 311 50 00/5139