"Uygulamalı Rekabet Hukuku Seminerleri" 13 Şubat'ta başlıyor.

güncelleme: yayınlama:

Ekonomi Hukuku Yüksek Lisans Programı’nda, 2006-2007 akademik yılından itibaren Yrd. Doç. Dr. Kerem Cem Sanlı tarafından yürütülmekte olan “Uygulamalı Rekabet Hukuku” dersi, geçmiş yıllarda olduğu üzere, 2012-2013 akademik yılı bahar döneminde de kamuya açık olarak sunulacaktır.

Rekabet Hukuku ve Politikası Uygulama ve Araştırma Merkezi (RHM) tarafından düzenlenen programda, uygulamadan gelen avukat, danışman, akademisyen ve rekabet uzmanları 2011 ve 2012 yıllarına ait güncel ve önemli rekabet hukuku gelişmelerini Rekabet Kurulu, Danıştay ve Avrupa Birliği içtihatları çerçevesinde ele alacaktır.

Ayrıntılı bilgi için: 212 311 5022
rhm.bilgi.edu.tr
rhm@bilgi.edu.tr