Doçentlik Sınav Duyurusu (Batı Dilleri ve Edebiyatları)

güncelleme: yayınlama:

Doçentlik Sınavı Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri uyarınca Ekim 2012 döneminde Eser İnceleme Aşamasında Doçentlik Sınavı’na başvuran ve başarılı olan adayın sözlü sınavı İstanbul Bilgi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nde aşağıda belirtilen yer ve saatte yapılacaktır.

Aday: Dr. Gülşen Sayın

Temel Alan Kodu: 307
Temel Alan Adı: Batı Dilleri ve Edebiyatları
Toplantı Tarihi: 19.02.2013 
Toplantı Saati: 10:00
Toplantı Yeri: Fen Edebiyat Fakültesi / santralistanbul Kampüsü, E2-320