Doçentlik Sınav Jürisi (Uluslararası İlişkiler)

güncelleme: yayınlama:

4 Mart 2013 tarihinde Üniversitemizde yapılacak Doçentlik Sınav Jürisi bilgileri aşağıdadır:

Sınav Bilgileri:

Temel Alan Kodu: 1141
Temel Alan Adı:  Uluslararası İlişkiler
Toplantı Yeri/Fakülte: İstanbul Bilgi Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Dolapdere Kampüsü, 514
Toplantı Tarihi: 04.03.2013
Toplantı Saati: 10:00                 

 Aday Bilgileri:

Unvanı /Adı  Soyadı                          Kurumu
Dr. Feride Selcan Serdaroğlu       Galatasaray Üniversitesi
Dr. Cengiz Dinç                                   Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Dr. Bilal Karabulut                            Gazi Üniversitesi

 Jüri Bilgileri:

Unvanı -Adı Soyadı                               Görevi               Üniversite/Fakültesi
Prof. Dr. Mustafa Türkeş                     Asıl                   Ortadoğu Teknik Üniversitesi / İİBF
Prof. Dr. Gencer Özcan                         Asıl                    İstanbul Bilgi Üniversitesi/ İİBF
Prof. Dr. Ali Engin Oba                          Asıl                   Çağ Üniversitesi / İİBF
Prof. Dr. Yaşar Onay                               Asıl                  Haliç Üniversitesi / İşletme Fakültesi
Prof. Dr. Ömer Faruk Sönmezoğlu    Asıl                  İstanbul Üniversitesi / Siyasal Bilgiler Fakültesi