Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu / Moda Tasarımı - Yardımcı Doçent

güncelleme: yayınlama:

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Üniversitemiz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Moda Tasarımı Bölümü’nde açık bulunan Yardımcı Doçent kadrosuna 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’na tabi olarak 1 (bir) adet öğretim üyesi alınacaktır.

İlan Başvuru Tarihleri:  7 Şubat-21 Şubat 2013 (Saat:17:00)

Adaylarda aranan özellikler:

Moda Tasarımı veya Tekstil Mühendisliği konusuna yakın ve/veya bu konuları destekleyen dallarda doktora yapmış olmak

Yardımcı Doçentlik kadrosuna başvuracak adaylar, YÖK formayında özgeçmişlerini, doktora belgesi (yurtdışından alınmış diplomaların YÖK denklikleri) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarını 4 (dört) set halinde başvuru dilekçelerine ekli olarak süresi içinde İstanbul Bilgi Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürülüğü’ne teslim edeceklerdir.  

Eksik evrakla yapılan, süresi içinde yapılmayan başvurular ve postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.


Başvuru Adresi:

İstanbul Bilgi Üniversitesi 
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürlüğü
Dolapdere Kampüsü
Hacıahmet Mahallesi
Pir Hüsamettin Sokak No:20
34440 Dolapdere
Beyoğlu İstanbul

Tel: 0212 311 50 00 /0212 311 51 18