Sağlık Bilimleri Yüksekokulu / Beslenme ve Diyetetik - Yardımcı Doçent

güncelleme: yayınlama:

 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’ NDEN 

Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nde açık bulunan Yardımcı Doçent kadrosuna 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununa tabi olarak öğretim elemanı alınacaktır. 

İlan Başvuru Tarihleri: 07 Şubat-21 Şubat 2013 (Saat 17:00)

Adaylarda aranan özellikler:

Kimya lisans mezunu olmak Biyokimya alanında yüksek lisans yapmış olmak Biyokimya alanında doktora derecesini almış olmak

Yardımcı Doçentliğe başvuracak aday YÖK formatında özgeçmişlerini,  Doktora Belgesi (yurtdışından alınmış diplomaların YÖK denklikleri) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarını 4 (dört) set halinde başvuru dilekçelerine ekli olarak süresi içinde İstanbul Bilgi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir.  

Eksik evrakla yapılan ve süresi içinde yapılmayan başvurular ve postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.


Başvuru Adresi:

İstanbul Bilgi Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Müdürlüğü
Dolapdere Kampüsü
Hacıahmet Mahallesi
Pir Hüsamettin Sokak No:20
34440 Beyoğlu-İstanbul

Tel: 0212 311 50 00/5139