Sağlık Bilimleri Yüksekokulu / Ergoterapi - Yardımcı Doçent

güncelleme: yayınlama:

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’ NDEN 

Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Ergoterapi Bölümü’nde açık bulunan Yardımcı Doçent kadrosuna 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununa tabi olarak 3 (üç) adet öğretim üyesi alınacaktır. 

İlan Başvuru Tarihleri: 7 Şubat-21 Şubat 2013 (Saat 17:00)

Adaylarda aranan özellikler:

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon veya Ergoterapi Lisans mezunu olmak Fizyoterapi ve Rehabilitasyon veya Ergoterapi alanında yüksek lisans mezunu olmak Ergoterapi veya  İş – Uğraş Terapisi alanında doktora derecesini almış olmak

Yardımcı Doçentliğe başvuracak adaylar YÖK formatında özgeçmişlerini,  Doktora Belgesi (yurtdışından alınmış diplomaların YÖK denklikleri) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarını 4 (dört) set halinde başvuru dilekçelerine ekli olarak süresi içinde İstanbul Bilgi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir.  

Eksik evrakla yapılan ve süresi içinde yapılmayan başvurular ve postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.


Başvuru Adresi:

İstanbul Bilgi Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Müdürlüğü
Dolapdere Kampüsü
Hacıahmet Mahallesi
Pir Hüsamettin Sokak No:20
34440 Beyoğlu İstanbul

Tel: 0212 311 50 00/5139