Mühendislik Fakültesi / Enerji Sistemleri - Profesör

güncelleme: yayınlama:

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

 Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Enerji Sistemleri Bölümü’nde açık bulunan Profesörlük kadrosuna 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’na tabi olarak, aşağıda belirtilen şartlarda 1(bir) adet Profesör öğretim üyesi alınacaktır.

İlan Başvuru Tarihleri: 08 Şubat-22 Şubat 2013 (Saat 17:00)

 1. Profesör kadrosu daimi statüdedir.

2. Adayların  Enerji Sistemleri/ Nükleer Enerji dalında öğretim üyesi olarak görev ve araştırmalar yapmış olması gereklidir.

3. Profesörlük kadrosuna başvuracak adaylar, özgeçmişlerini, Doçentlik Başarı Belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarını 6 (altı) set  başvuru dilekçelerine ekli olarak başvuru süresi içinde Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir.

Eksik evrakla yapılan, süresi içinde yapılmayan başvurular ve postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.  

Başvuru Adresi:
İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğü
santralistanbul Kampüsü
Kazım Karabekir Caddesi
No: 2/13
Eyüp-İstanbul

Rektörlük: 0212 311 50 00/7692