İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Uluslararası İlişkiler - Yardımcı Doçent (1)

güncelleme: yayınlama:

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde açık bulunan 1 Yardımcı Doçentlik kadrosuna 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’na tabi olarak ve aşağıda belirtilen şartlar çerçevesinde atama yapılacaktır. 

İlan Başvuru Tarihleri: 24 Nisan 2013 - 08 Mayıs 2013 (Saat:17:00)

Adaylarda aranan özellikler:

• Yardımcı Doçent kadrosuna daimi statüde atama yapılacaktır.

• Adayların, Uluslararası İlişkiler, Avrupa Birliği, Uluslararası Örgütler, Avrupa Bütünleşmesi, Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri alanlarında ders tecrübesine sahip olması beklenmektedir.

Yardımcı Doçentlik kadrosuna başvuracak adaylar, İstanbul Bilgi Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Başvuru Formu’nu, özgeçmişlerini, doktora belgelerini, (yurtdışından alınmış diplomaların YÖK denklikleri) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarını 4(dört) set halinde başvuru dilekçelerine ekli olarak süresi içinde Fakülte Dekanlığı’na teslim edeceklerdir.

Süresi içinde yapılmayan başvurular ve postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Başvuru Adresi:
İstanbul Bilgi Üniversitesi 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı
santralistanbul Kampüsü
Kazım Karabekir Cad. No:2/13
Eyüp-İSTANBUL

Tel: 0 212 311 52 27