İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İşletme - Doçent

güncelleme: yayınlama:

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nde açık bulunan Doçentlik kadrosuna kadrosuna 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’na tabi olarak daimi statüte öğretim üyesi alınacaktır.

İlan Başvuru tarihleri : 24 Nisan 2013 - 08 Mayıs 2013 (Saat:17:00)

Adaylarda aranan özellikler: 

Adayların, Finans alanında öğretim üyesi olarak görev ve araştırmalar yapmış olması gereklidir. Finansal modelleme, sayısal metotlar, türev araçlar ve risk yönetimi gibi konularda dersler vermiş olması beklenmektedir. 

Doçenlik kadrosuna başvuracak adaylar, İstanbul Bilgi Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Başvuru Formu’nu, Özgeçmişlerini, Doçentlik belgelerini (Yurt dışından alınmış diplomalarının YÖK denklikleri) ile Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan 4(dört) takım halinde başvuru dilekçelerine ekli olarak süresi içinde Rektörlüğe teslim edeceklerdir. 

Eksik evrakla yapılan ve süresi içinde yapılmayan başvurular ve postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Başvuru Adresi:
İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğü
santralistanbul Kampüsü
Kazım Karabekir Cad. No:2/13
Eyüp-İSTANBUL

Tel: 0 212 311 71 39/ 0 212 311 76 92