İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Uluslararası İlişkiler - Doçent

güncelleme: yayınlama:

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde açık bulunan 2(iki) Doçentlik kadrosuna 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’na tabi olarak daimi statüde öğretim üyeleri alınacaktır.

İlan Başvuru tarihleri: 24 Nisan 2013 - 08 Mayıs 2013 (Saat:17:00)

Adaylarda aranan özellikler:

Adayların, Siyaset Bilimi, Siyaset Teorisi, Siyaset Felsefesi, Karşılaştırmalı Siyaset, Araştırma Metotları; Sosyal Politika, Siyaset Sosyolojisi, Bölgesel Çalışmalar, Kent Çalışmaları, Kalitatif Araştırma Metotları konularında ders tecrübesine sahip olması beklenmektedir.

Doçentlik kadrosuna başvuracak adaylar, İstanbul Bilgi Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Başvuru Formu’nu, özgeçmişlerini, doçentlik belgeleri (Yurt dışından alınmış diplomalarının YÖK denklikleri) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarını 4(dört) set halinde başvuru dilekçelerine ekli olarak süresi içinde Rektörlük Ofisi’ne teslim edeceklerdir.

Süresi içinde yapılmayan başvurular ve postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Başvuru Adresi:
İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğü
santralistanbul Kampüsü
Kazım Karabekir Cad. No:2/13
Eyüp-İSTANBUL

Tel: 0 212 311 71 39/ 0 212 311 76 92