Mühendislik Fakültesi / Endüstri Mühendisliği - Yardımcı Doçent

güncelleme: yayınlama:

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde açık bulunan Yardımcı Doçentlik kadrosuna 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’na tabi olarak daimi statüde, aşağıda belirtilen şartlarda ve 01 Eylül 2013 tarihi itibariyle bir adet öğretim üyesi alınacaktır.

İlan Başvuru Tarihleri: 02 Mayıs 2013 – 31 Mayıs  2013 (Saat:17:00)

Adaylarda aranan özellikler:
Endüstri Mühendisliği veya ilgili diğer bilim dallarında doktora derecesine sahip olmak ve Yöneylem Araştırması, Sistem Benzetimi veya Üretim Sistemleri Planlama ve Kontrol alanlarında  çalışmalar yapmış/yapıyor  olmak.

Yardımcı Doçentlik kadrosuna başvuracak adaylar, İstanbul Bilgi Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Başvuru Formu’nu, özgeçmişlerini, doktora belgelerini, (yurtdışından alınmış diplomaların YÖK denklikleri) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarını 4 (dört) takım halinde başvuru dilekçelerine ekli olarak süresi içinde Fakülte Dekanlığı’na teslim edeceklerdir.  

Eksik evrakla yapılan, süresi içinde yapılmayan başvurular ve postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Başvuru Adresi:
Mühendislik Fakültesi Dekanlığı
santralistanbul Kampüsü
Eski Silahtarağa Elektrik Santralı
Kazım Karabekir Caddesi No:2/13
Eyüp-İSTANBUL

Fakülte Dekanlığı: 0212 311 50 00 /0212 311 77 24