İletişim Fakültesi Sinema ve Televizyon Öğretim Görevlisi Bilim Sınavı Sonuçları

güncelleme: yayınlama:

İLETİŞİM FAKÜLTESİ
SİNEMA VE TELEVİZYON
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ BİLİM SINAVI SONUÇLARI
(26 Temmuz 2013 tarihinde yapılan sınav)
İlan Numarası: 5446

Yapılan bilim sınavı sonucunda, Mustafa Emek Gül Öğretim Görevlisi kadrosuna atanmaya hak kazanmıştır.