Gastronomi ve Mutfak Sanatları Programı Özel Yetenek Sınavı Sonuçları (Yedek Liste)

güncelleme: yayınlama:

Turizm ve Otelcilik Yüksek Okulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları Programı’nın 17 Temmuz 2013 tarihinde yapılan yazılı sınav ve mülakatı sonucunda bölüme kayıt yaptırmaya YEDEK LİSTE’den hak kazanan adayların listesi aşağıdadır.

Kayıt olmaya hak kazanan adayların kayıt işlemlerini  2 Ağustos Cuma günü saat: 17.00’ye kadar tamamlamaları gerekmektedir. Aşağıdaki listede kabul alıp kayıtlarını belirlenen tarihte gerçekleştirmeyen adaylar kayıt haklarını kaybedecektir.

Kontenjanda yer olduğu durumda ek liste yayınlanacaktır.

%50 BİLGİ Bölüm Bursu’yla Kabul Edilen Adaylar:
Burcu Ayaydın
Aylin Ceren Altan
Çağlar Kalyoncu
Berkay Gürel
Sarp Ulaşan
Nuriye Bingöl
Onat Yıldırım
Sena Nakilcioğlu
Enes Bayram
Ari Konfino
Aytuğ Güneri
Elif Naz Doyuran
Mertcan Şahin
Büşra Zenen
Serra Sualp
Cem Güleroğlu
Yağız Yazdıç
Başak Turhan
Sırma Naz Akdemir

KAYIT İŞLEMLERİ

Öğrencilerin Kayıtları: 29 Temmuz -2 Ağustos 2013 (saat 09:00-17:00 arası) tarihleri arasında yapılacaktır.

Kayıtlar belirtilen tarihlerde İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul Kampüsü (E1 binası) Öğrenci İşleri Ofisi’nde yapılacaktır.

Kayıt için Gerekli Belgeler:
Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılamaz. Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez. Ancak aslının getirilmesi suretiyle Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz. Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez. 

• YGS Sonuç Belgesi internet çıktısı
• Lise diplomasının aslı veya diploması hazır olmayanlar için yeni tarihli mezuniyet belgesi (Başarı belgesi mezuniyet belgesi yerine kullanılamaz.)
• Nüfus cüzdanın aslı ve fotokopisi
• İkametgâh belgesi
• 1991 ve daha önceki yıllarda doğmuş erkek adaylar için askerlik şubesinden alınacak Askerlik Durum Belgesi ya da askerliğini yapmış olanlar için terhis belgesi
• 6 adet 4.5x6 cm ebadında fotoğraf 
• Öğrenim ücreti