Mimarlık Fakültesi / Mimarlık - Yardımcı Doçent

güncelleme: yayınlama:

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Üniversitemiz Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nde açık bulunan Yardımcı Doçentlik kadrosuna 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’na tabi olarak öğretim elemanı alınacaktır.

İlan Başvuru Tarihleri: 2 – 19 Ağustos 2013  (Saat:17:00)

Adaylarda aranan özellikler:
• Doktora Tezini Mimarlık Anabilim dalında yapmış olmak
• Tasarım atölyelerinde en az beş (5) yıllık yürütücülük tecrübesine sahip olmak
• “İletişim Teknikleri”, “Grafik Anlatım”, “Mimari Geometri”, “Temel Tasarım Atölyesi” üzerine dersler verebilmek

Yardımcı Doçentlik kadrosuna başvuracak adaylar, özgeçmişlerini, doktora belgelerini, (yurtdışından alınmış diplomaların YÖK  denklikleri) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarını 4(dört) set halinde başvuru dilekçelerine ekli olarak süresi içinde Fakülte Dekanlığı’na teslim edeceklerdir.  

Eksik evrakla yapılan, süresi içinde yapılmayan başvurular ve postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

BaşvuruAdresi:
İstanbul Bilgi Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi Dekanlığı
santralistanbul Kampüsü
Eski Silahtarağa Elektrik Santralı
Kazım Karabekir Caddesi No:2/13
Eyüp-İSTANBUL

Fakülte Dekanlığı: 0212 311 50 00 /0212 311 76 10