İletişim Fakültesi / Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi Bölümü - Araştırma Görevlisi

güncelleme: yayınlama:

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

SAHNE VE GÖSTERİ SANATLARI YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

ARAŞTDIRMA GÖREVLİSİ

https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=8233