Borsa İstanbul'da Bir Alım-Satımın Perde Arkası

güncelleme: yayınlama:


Konuşmacı: Dr. Banu Yobaş

Borsa İstanbul’da bir yatırımcının verdiği emirle başlatılan hisse senedi alım-satım işleminin sonuçlanıncaya kadar geçtiği aşamaların ele alınacağı bu seminerde, her adımda ilgili kurumların rolleri ile dışarıya yansımayan işlemler (ör: yapılan kontroller), sadece iş kuralları bakımından değil, kullanılan teknoloji açısından da incelenecektir.

İşlem sürecinde hangi aşamalarda hangi kurumların devreye girdiğini gösterecek şekilde ve son 30 yılda tüm dünyada hisse senedi borsalarında yaşanan değişimler ışığında Türkiye sermaye piyasası kurumları arasındaki ilişki ve bağlantılara da değinilecektir.

Bu seminer İstanbul Bilgi Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu tarafından düzenlenmektedir.

Detaylı bilgi için: 0212 311 51 18  /  hadiye.kilicalp@bilgi.edu.tr


Tarih: 21 Nisan 2015, Salı 

Saat: 14.00 

Yer: Dolapdere Kampüsü, Sinema Salonu