Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi 3. Etap Özel Yetenek Sınavı Sonuçları

güncelleme: yayınlama:

İletişim Fakültesi Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi ve Sahne Sanatları Alanı için 25 Eylül 2013 tarihinde yapılan Özel Yetenek Sınavı Sonuçları (2013-2014 ):

Yetenek Sınavı'nı başarıyla tamamlayıp, asil listede kayıt yaptırmaya hak kazanan tüm öğrenciler % 50 BİLGİ Bölüm Bursu’nu almaya hak kazanmışlardır.   

Sahne Sanatları (%50):
Duygu Nur Balkan
Eda Dereli
Tahsin Savaş Yaldıran

KAYIT İŞLEMLERİ*

Asil öğrencilerin "Kayıt" işlemleri başlamıştır.

Asil Liste’deki Öğrencilerin Kayıtları: 26 Eylül – 2 Ekim 2013 (saat 09:00-17:00 arası) tarihleri arasında yapılacaktır.

Kayıtlar belirtilen tarihlerde İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul Kampüsü Öğrenci İşleri Ofisi (ÇSM)’nde yapılacaktır.

Kayıt için Gerekli Belgeler:
Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılamaz. Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez. Ancak aslının getirilmesi suretiyle Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz. Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez. 

• YGS Sonuç Belgesi internet çıktısı
• Lise  diplomasının aslı veya diploması hazır olmayanlar için yeni tarihli mezuniyet belgesi (Başarı belgesi mezuniyet belgesi yerine kullanılamaz).
• Nüfus cüzdanın aslı ve fotokopisi
• İkametgâh belgesi
• 1991 ve daha önceki yıllarda doğmuş erkek adaylar için askerlik şubesinden alınacak Askerlik Durum Belgesi ya da askerliğini yapmış olanlar için terhis belgesi
• 6 adet 4.5x6 cm ebadında fotoğraf 
• Öğrenim ücreti