Mühendislik Fakültesi / Bilgisayar Mühendisliği - Profesör

güncelleme: yayınlama:

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi'nde Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde açık bulunan Profesörlük kadrosuna 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’na tabi olarak daimi statüde 1 Şubat 2014 tarihi itibariyle  öğretim üyesi alınacaktır. 

İlan Tarihi :  30 Eylül – 30 Ekim 2013

 Adaylarda Aranan Özellikler:
Adayların Bilgisayar Mühendisliği alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olması gerekmektedir.

Profesörlüğe başvuracak adaylar, İstanbul Bilgi Üniversitesi “Akademik Atama ve Yükseltme Başvuru Formu”nu özgeçmişlerini, Doçentlik Başarı Belgesi ile Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan dosyalarını altı (6) set olarak başvuru dilekçelerine ekli olarak başvuru süresi içinde Rektörlüğümüze teslim edeceklerdir.

Eksik evrakla yapılan, süresi içinde yapılmayan başvurular ve postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Başvuru Adresi:
İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğü
santralistanbul Kampüsü
Kazım Karabekir Cad.  No:2/13
Eyüp-İSTANBUL