Mühendislik Fakültesi / İnşaat Mühendisliği - Yardımcı Doçent

güncelleme: yayınlama:

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN 

Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde açık bulunan Yardımcı Doçentlik kadrosuna  2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’na tabi olarak öğretim üyesi alınacaktır.
(İlan Başvuru Tarihleri: 04 Ekim – 27 Ekim 2013 / Saat:17:00)

Adaylarda aranan özellikler:
Adayların, İnşaat Mühendisliği veya ilgili alanlarda lisans ve doktora derecelerine sahip olması ve adayların bilimsel çalışmalarını yayınları ile kanıtlamış olması gerekmektedir. 

Yardımcı Doçentlik kadrosuna başvuracak adaylar, İstanbul Bilgi Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Başvuru Formu’nu, özgeçmişlerini, doktora belgelerini (yurt dışından alınmış diplomaların YÖK denklikleri) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarını 4 (dört) takım halinde başvuru dilekçelerine ekli olarak süresi içinde Fakülte Dekanlığı’na teslim edecekler.  

Süresi içinde yapılmayan başvurular ve postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Başvuru Adresi:
İstanbul Bilgi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanlığı
santralistanbul Kampüsü
Kazım Karabekir Cad. No:2/13
Eyüp-İSTANBUL

Mühendislik Fakültesi Dekanlığı:0212 311 77 24